ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS

De Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) is in 1992 opgericht met als doel om de archieven van Nederlandse of in Nederland wonende grafisch ontwerpers te verwerven, te ontsluiten en te behouden.

Het NAGO werkt samen met archiefinstellingen, bibliotheken en musea. De archieven worden in eigendom of bruikleen verworven en vervolgens toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en een breder ge�nteresseerd publiek.

Gegevens over alle archiefstukken zijn in woord �n beeld te raadplegen via een door het NAGO ontwikkelde database die aan deze website is gekoppeld.

Het NAGO tracht een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere presentatie van ons erfgoed grafische vormgeving en stimuleert waar mogelijk samenwerking en overleg tussen instellingen die een collectie grafische vormgeving beheren.

Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers is in 2014 opgeheven. Een aantal van de taken van het NAGO zijn overgedragen aan het Wim Crouwel Instituut, opgericht in 2013 vanuit een samenwerking tussen het NAGO en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.