ga terug naar de NAGO homepage   NIEUWS
archiefnr.: 13
begin datum: 1955
eind datum: 1999
omvang: 724 dozen en affichemappen
archiefvormers: Total Design
conditie:

overwegend goed

SAMENVATTING

In het jaar 1963 werd de ‘Associatie voor Total Design NV’, kortweg Total Design, opgericht door Paul en Dick Schwarz, Wim Crouwel, Benno Wissing en Friso Kramer. De oprichting kwam voort uit de verbazing en onvrede over het feit dat vrijwel alle grote ontwerpopdrachten in Nederland aan buitenlandse ontwerpbureaus werden uitbesteed. De verklaring werd als volgt geformuleerd: ‘Institutions like to talk to institutions’: het ontbrak aan grote ontwerpbureaus in Nederland. Total Design moest dat gat gaan vullen. Vanuit de samenvoeging van meerdere disciplines moest het bureau complexe, ‘totale’ opdrachten van uiteenlopende opdrachtgevers uit de industrie, overheid, culturele sector, handel en verkeer kunnen aannemen. Het archief van Total Design is in de eerste fase van het ontsluitingsproject (2003-2004) volledig geïnventariseerd. In 2005 werd het grootste deel van de affiches beschreven en gefotografeerd. Gedurende de tweede fase in 2008 werd het overige materiaal geselecteerd en geregistreerd in de NAGO-database en werd een deel van de bewijsexemplaren, schetsen en foto’s door een extern bedrijf gefotografeerd.

INHOUD

Het door NAGO ontsloten archief van Total Design beslaat met name de periode 1963, het jaar van oprichting van het bureau, tot en met 1990.

Toch is er ook materiaal aanwezig uit de tijd vóór de oprichting van het bureau. De verschillende vormgevers die bij Total Design gingen werken, namen hun oude opdrachtgevers mee naar het nieuwe bureau. Archiefstukken van vóór 1963 zijn op deze wijze in het archief van Total Design terecht gekomen. In het geval van Wim Crouwel was dat bijvoorbeeld het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam. Ook zijn er een aantal stukken van vóór 1963 met betrekking tot opdrachten van Benno Wissing (bijvoorbeeld voor de firma Metz en Co) en van Ben Bos (bijvoorbeeld Ahrend).

De bovengrens van het ontsloten archief vormt het jaar 1990. Er is echter wel materiaal na 1990 opgenomen in het archief als het een opdracht betreft waarmee TD al voor 1990 is begonnen. Alle opdrachten gestart na 1990 zijn niet in de inventarisatie meegenomen.
Een uitzondering hierop vormen de affiches. Omdat de verzameling affiches binnen het archief van Total Design één geheel vormen, is in 2004 ervoor gekozen om alle affiches uit het begin van de jaren negentig te beschrijven.
Samenvattend dateren de vroegste stukken uit het archief uit 1955 en de meest recente uit 1999.

In het archief bevinden zich bewijsexemplaren (klein drukwerk, boeken en affiches) met bijbehorende ontwerpen en correspondentiestukken. Daarnaast zijn er administratieve stukken (onder andere facturen), bureaugerelateerde stukken (bijvoorbeeld agenda’s en personeelsstukken) en een grote hoeveelheid beeldmateriaal (foto’s, dia’s en negatieven). Tenslotte zijn er publicaties en een kleine hoeveelheid verzameld materiaal.

Totaal zijn 1322 objecten en 2334 dossiers beschreven. Het archief is verpakt in 724 dozen en affichemappen. Dit betreft voornamelijk de standaard liggende doos nr. 186 (427 stuks) en de kleine prentendoos doos nr. 169 (183 stuks).

BEWERKING

De tweede fase, het selecteren, registreren en fotograferen van het archief van Total Design, liep van februari tot half november 2008. De beschrijving is ingedeeld in negen hoofdrubrieken. De verschillende onderdelen van het archief vormen de basis van deze onderverdeling. Het grootste deel van het archief wordt gevormd door materiaal dat met opdrachten te maken heeft. Al dit materiaal is ondergebracht in de rubriek Opdrachten en projecten. Deze rubriek is vervolgens onderverdeeld in subrubrieken per opdrachtgever, gerangschikt in alfabetische volgorde. Alle stukken die met een bepaalde opdracht te maken hebben zijn op deze wijze bij elkaar beschreven.

De overige acht hoofdrubrieken worden bepaald door de deelarchieven en de verzameling publicaties en overige documentatie. Deze hoofdrubrieken zijn getiteld: Deelarchief Bureaudocumentatie, Deelarchief Sonja Greven, Deelarchief klantenarchief, Deelarchief Wim Crouwel, Deelarchief Total Design, Deelarchief Beeldmateriaal, Publicaties en tenslotte Verzameld materiaal. Al deze hoofdrubrieken zijn verder onderverdeeld in subrubrieken op grond van de inhoud (bijvoorbeeld bij de deelarchieven van Wim Crouwel, bureaudocumentatie en Sonja Greven), chronologisch (in geval van het klantenarchief) of op grond van het soort materiaal (deelarchief beeldmateriaal).


PUBLICATIES

'Grafische Vormgeving in Nederland. Een eeuw', 1993, 229 pagina's, door Kees Broos, Paul Hefting, Atrium
'Ontwerp: Total Design : de jaren tachtig', 1989, door Hub. Hubben, Inmerc
'Ontwerp: Total Design', 1983, door Kees Broos, Reflex
'Total Design', verschenen in Graphis : international journal of graphic art and applied art, 1989, aflevering 263 (sep), jaargang 45, 1 pagina's, door Tracy Mertz
'Kerstnummer Grafisch Nederland 1988', 1988, door Joost Klinkenberg, Wim Verboven, Karin Ligthart, Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen KVGO
'40 jaar Total Design', verschenen in PrePress, 2003, aflevering 3, jaargang 14, 3 pagina's
'Total Design : a Dutch design and consultant group', verschenen in Graphis : international journal of graphic art and applied art, 1982, aflevering 220, jaargang 38, 1 pagina's, door Wim Crouwel
'Jolijn van de Wouw', 2002, door Wim Crouwel, Carry van Lakerveld, Elsbeth Etty, BIS publishers
'Ben Bos: design of a lifetime', 2000, door Paul Hefting, Dirk van Ginkel, BIS publishers
'Benno Wissing : grafische en ruimtelijke ontwerpen', 1999, door Museum Boymans Van Beuningen, Nai publishers
'Wim Crouwel : mode en module', 1997, door Frederike Huygen, Hugues C. Boekraad, 010 publishers
'Benno Wissing', 1993, door Ben Bos, Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers BNO
'Holland in Vorm: vormgeving in Nederland 1945 - 1987', 1987, 296 pagina's, door Gert Staal, Hester Wolters, Stichting Holland in vorm
'Goed in vorm. Honderd jaar ontwerpen in Nederland', 2008, door Mienke Simon Thomas, 010 Publishers